WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

 

WMO is een afkorting voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Deze wet regelt dat mensen met een beperking, voorzieningen, hulp en ondersteuning
kunnen krijgen.

Het belangrijkste doel van de WMO is dat de voorziening uw beperkings zo goed mogelijk lost.  Er wordt hierbij wel gekeken naar de goedkoopst mogelijke oplossing.

 Aanpak

U kunt zich bij het Sociaal Wijkteam Oosterhout melden als u problemen ondervindt op welk gebied dan ook aangaande uw gezondheid of welzijn:

  • het gebruik van de noodzakelijke ruimtes in uw woning
  • het verplaatsen in en rond uw woning
  • het vervoer binnen de gemeente Oosterhout en daar buiten
  • medemensen ontmoeten voorkomen van eenzaamheid
  • hulp in de huishouding of een andere vorm van ondersteuning
  • aanschaf van hulpmiddelen

Het Sociaal Wijkteam Oosterhout komt bij u op huisbezoek of ze nemen telefonisch contact met u op. Tijdens een gesprek bekijkt het Sociaal Wijkteam Oosterhout of via inschakeling van familie/mantelzorg een oplossing voor u gevonden kan worden. Soms is doorverwijzing naar een andere instantie beter (zoals vrijwilligersorganisaties, stichting MEE, Surplus Welzijn, etc.). Als deze doorverwijzing geen oplossing biedt, beslist het Sociaal Wijkteam Oosterhout welke WMO voorziening voor u noodzakelijk is.

Aan een WMO voorziening zit een maximale vergoeding door de gemeente. Dit is het bedrag dat maximaal voor een wmo voorziening vergoedt wordt. Het overige deel van de kosten, is voor uw eigen rekening, de zogenaamde eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK berekend en is afhankelijk van het inkomen van de gebruiker (en de evt. partner) van de Wmo-voorziening. De eigen bijdrage wordt ook door het CAK bij u in rekening gebracht.

De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van de hoogte van uw inkomen.

 U kunt het wijkteam bellen op: 0900-1621620 of e-mailen naar: ofni.[antispam].@sociaalwijkteam.nl