Het GPO    Gelijkheid Past Oosterhout vindt sporten en bewegen door mensen met een handicap belangrijk.

Sport en bewegen is voor mensen met een functiebeperking niet altijd zo vanzelfsprekend.
Vaak weten zij niet goed welke sportmogelijkheden ze hebben op het gebied van (aangepast) sporten.
Hierbij werkt het platform samen met Moove.
Moove wijst u graag de weg. Daarbij is het uitgangspunt: ‘Gewoon als het kan, en speciaal waar het nodig is’.

Als u meer wilt weten over sporten met een beperking, stuurt u dan een mail naar ofni.[antispam].@moove.nl
Sport en bewegen is voor mensen met een functiebeperking niet altijd zo vanzelfsprekend.
Vaak weten zij niet goed welke sportmogelijkheden ze hebben op het gebied van (aangepast) sporten.
Hierbij werkt het platform samen met Moove.
Moove wijst u graag de weg. Daarbij is het uitgangspunt: ‘Gewoon als het kan, en speciaal waar het nodig is’.
Als u meer wilt weten over sporten met een beperking, stuurt u dan een mail naar ofni.[antispam].@moove.nl.

In Oosterhout kunnen mensen met een lichamelijke handicap actief zijn bij:

Dansen
Eastwood Rolling Dansers is een Rolstoeldansvereniging. Zij geeft mensen de gelegenheid om te (leren) dansen op verschillende manieren, zoals combi- (en staander) duo- (2 rolly’s) en individueel (line-dance). Deze vormen van dansen zijn aangepast zodat ze te vergelijken zijn met standaard dansen.

Golfen
De Oosterhoutse Golfclub biedt te mogelijkheid aan mensen met een handicap om te gaan golfen. Hierover kunt u contact opnemen met golfleraar Helmuth van Heel.

Zaal les 
De sport  wordt gecoördineerd door Moove en werkt aan de bewustwording van persoonlijke sport- en beweegmogelijkheden van mensen met een chronische beperking. Dit gebeurt door naast een vaste indeling van het programma (oefeningen en spelvormen) ook kennismakingslessen met de reguliere sport te organiseren.

 Scootmobielclub Oosterhout
Scomotion, de ScootMobielClub Oosterhout, is op 22 februari 2011 opgericht. De bedoeling is om in het zomerseizoen de toertochten te rijden en in de winterdagen kunnen de leden kennismaken met de sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een (chronische) functiebeperking.

Zwemmen of hydrotherapie

Vanaf 16 september 2018 is er 32 graden water beschikbaar in het Doelgroepen bad van de Warande.

 Overige mogelijkheden
In de regio zijn diverse mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke handicap om te gaan sporten. Weet je niet goed of en waar dat kan? Er zijn volop mogelijkheden. Het Sportloket helpt je hierbij!

Sport en Bewegen