Wat doet en vrijwiliger bij het GPO?

Geplaatst op 21-04-2018  -  Categorie: Algemeen

Sommige mensen vragen zich wel eens af wat het GPO allemaal voor werk uitvoert of bemoeienissen mee heeft. Hieronder een greep uit de activiteiten die wij de afgelopen vier weken hebben uitgevoerd of bij betrokken zijn geweest.

 1. Bij de Tweesprong is na overleg met het GPO een oprit aangebracht. Ambulances en rolstoelgebruikers hadden moeite met de trap.
 2. In de Rulstraat is na drie jaar tegengas van het GPO het trottoir aangepast.
 3. Een paaltje, wat dient als verkeersgeleider, was recht voor de toegangsdeur van Klinkers geplaatst. Een grotere rolstoel of kinderwagen kon daardoor moeilijk in en uit rijden. Op verzoek van het GPO is het paaltje een halve meter verzet.
 4. De gemeente wilde één openbare gehandicaptenparkeerplaats inpikken t.b.v. TICO. Het bezwaarschrift van het GPO is gewonnen en deel 1 is uitgevoerd.
 5. Overleg met Amphia en Zorroo heeft plaats gevonden er komt een terugkoppeling in september. Het GPO trekt aan de bel om te bereiken dat er zoveel mogelijk zorg in Oosterhout blijft. Dit om onnodige reis- werk- en schoolverzuim- tijd te voorkomen. Ook kunnen reiskosten bespaart worden. Het bezoeken van het Amphia in Breda kost ook voor de mantelzorgers te veel tijd waardoor deze afhaken.
 6. Het GPO voert op dit moment gesprekken over de geleide lijnen in het centrum. Medio mei zijn de gesprekken afgerond met als resultaat een nieuw beleidsdocument. Een vorm van optimaal samenwerken met de Gemeente.
 7. Veel overleggen hebben wij met het Sportbedrijf over allerlei aanpassingen die nodig zijn om het park goed toegankelijk te maken. Het eerste resultaat is de aanpassing Warande tuin op 24 mei en 16 september wordt de water temperatuur in het Doelgroepen bad aangepast naar 32 graden.
 8. Het probleem met de het toegangsrooster bij Zorroo waar de hulphond last van heeft, wordt na bemiddeling van het GPO en hulphonden trainingscentrum alsnog aangepast.
 9. VVO heeft gevraagd hun herbouw te willen controleren op toegankelijkheid. Dit onderzoek voert het GPO in April uit.
 10. Er is een ondersteunende brief verzonden aan een bewoner van de Uilenburg, aangaande een verboden oplaadpunt voor een scootmobiel. Het bestuur van de Uilenburg heeft gereageerd en gaat met het punt verder op pad.
 11. Wij bezochten deze maand het voorzitters overleg om de werkzaamheden van het GPO toe te lichten.
 12. We hebben onze stem laten horen tijdens het verkiezingsdebat.
 13. Op de aanpassingen in de Gerbrandylaan hebben we gereageerd.
 14. Er is een verzoek van de Gemeente over aanpassing van de Holtroplaan, daar gaan we naar toe om samen met de Gemeente te bekijken of de straat veiliger kan worden voor onze doelgroep.. Belangrijk hier is een veilige oversteekplaats.

 

Wil je het GPO helpen met het uitvoeren van al deze activiteiten, het besturen en bijhouden van de website. Kom eens langs want het is leuk en eervol werk.