GPO nu zelf gehandicapt

Geplaatst op 03-05-2018  -  Categorie: Algemeen

Aan: Geadresseerde,                               Oosterhout 04-05-2018

 

Betreft: Opheffen stichting Gelijkheid Past Oosterhout GPO

 

Geachte relatie,

 

Na ruim 31 jaar succesvol actief te zijn geweest eerst als Gehandicapten Platform en recent als Gelijkheid Past Oosterhout zijn wij helaas genoodzaakt te stoppen met onze werkzaamheden.

Verslechtering van de gezondheidssituaties en privé omstandigheden van enkele vrijwilligers brengt de continuïteit van Gelijkheid Past Oosterhout (GPO) in gevaar. Er is een tekort ontstaan aan bestuurlijke- en technische kennis.

Ruim vier jaar zoeken wij te vergeefs naar nieuwe vrijwilligers.

 Het overblijven van te weinig mankracht en daardoor daadkracht dwingt ons om de werkzaamheden van het GPO stop te zetten en de stichting op te heffen.

 

                  Het GPO houdt per 1 juli 2018 op te bestaan.

 

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking.

 

Met vriendelijke groeten.

Dick Spiekman Voorzitter,

Ron Duval Penningmeester,

Ton Schellekens Lid en wnd. secretaris