Evenementen

1. Inleiding.

Deze richtlijnen zijn een hulpmiddel voor organisatoren van evenementen. Aan de hand van deze richtlijnen kunnen de organisatoren vaststellen welke maatregelen van belang zijn om een evenement zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor mensen met een zichtbare of onzichtbare functiebeperking.

Over het algemeen worden de richtlijnen bezien vanuit een rolstoelberijder. Er zijn natuurlijk meer hulpmiddelen voor beperkingen zoals een looprek met wieltjes, een scootmobiel en een rollator. Ook zijn er mensen die al dan niet tijdelijk gebruik maken van stokken of krukken. Deze richtlijnen gelden ook voor mensen die slecht kunnen zien of horen.

Functiebeperkingen komen voor in alle leeftijdsgroepen. Deze richtlijnen zijn aanvullend op de wettelijke of gemeentelijke richtlijnen. Bij het nemen van maatregelen kan een organisator aan de hand van de aard van zijn evenement vaststellen welke voorziening nodig is. De mate van toepassing van deze richtlijnen is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal te verwachten bezoekers. De soort voorziening die aangebracht moet worden is afhankelijk van de plaats waar het evenement wordt gehouden. In een bestaand evenementengebouw of sportaccommodatie zullen de benodigde voorzieningen anders zijn dan in een park of buitengebied.

Het Gehandicaptenplatform Oosterhout werkt met de richtlijn voor de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid, de zogenaamde BTB-U eisen. De U staat voor Uitgankelijkheid en daar bedoelt het GPO de nooduitgangen van het evenement mee. Als een organisator rekening houdt met onderstaande richtlijnen is het evenement goed toegankelijk voor mensen met een functiebeperking.

2. Bereikbaarheid en Toegankelijkheid voor zowel binnen- als buitenevenementen.

Belangrijk is:

 1. Dat het evenement bereikbaar is met openbaar vervoer. Taxi’s moeten het evenement goed en veilig kunnen bereiken.
 2. Dat 2% van de totale parkeercapaciteit zichtbaar uitgevoerd is als gehandicaptenparkeerplaats, zo kort mogelijk bij de ingang.
 3. Dat er een opstelplaats is voor scootmobielen, hierdoor ondervinden andere bezoekers minder overlast van deze vervoermiddelen.
 4. Dat er eventueel een aantal uitleen overstap rolstoelen aanwezig zijn.
 5. Dat de paden naar en binnen het evenement goed berijd- en loop- baar zijn met hulpmiddelen voorzien van wieltjes of voor mensen die gebruik maken van krukken of loopstokken en mensen die slecht kunnen zien.
 6. Dat verhogingen zoals dorpels beperkt blijven tot max. 2 cm. Indien de overgang hoger is dan 2 cm moet deze voorzien worden van een oprijplaat of mat.
 7. Dat doorgangen minimaal 90 cm breed zijn.
 8. Dat het voor een ieder fijn is als er een goed leesbare bewegwijzering aanwezig is en dat deze ook voor een rolstoelberijder leesbaar is.
 9. Dat de kassa, garderobe en bar een laaguitgifte punt hebben of een rolstoelge-bruiker geholpen wordt bij de kassa of bar.
 10. Dat er een invalidentoilet aanwezig is.
 11. Dat de garderobe bereikbaar is voor een rolstoelberijder.
 12. Dat een draaiboek, communicatieplan en ontruimingsplan erop voorbereid zijn dat er ook mensen met een functiebeperking aanwezig kunnen zijn.

3. Bruikbaarheid.

Belangrijk is:

 1. Dat er een aantal opstelplaatsen voor rolstoelen zijn gereserveerd of dat er een speciaal rolstoelpodium aanwezig is met oprijbaan.
 2. Dat er enkele zitmogelijkheden zijn voor mensen die niet lang kunnen staan.

4. Uitgankelijkheid.

Belangrijk is:

 1. Dat vluchtwegen ook geschikt zijn voor rolstoelberijders.
 2. Dat er aandacht is voor mensen met een functiebeperking omdat die niet snel kunnen lopen of vluchten en daardoor mogelijk onder de voet gelopen kunnen worden.

Indien een evenement plaatsvindt in een bestaand evenementen- of activiteitengebouw of in een sportcomplex, dan wordt ervan uitgegaan dat de bovengenoemde voorzieningen 2 t/m 4 standaard al aanwezig zijn. Bij andere locaties kan de organisatie deze richtlijnen zelf toepassen afhankelijk van de omvang van uw het evenement.


5. Aanvullende richtlijnen speciaal voor buitenevenementen met een bezoekersaantal > 750.
(Een evenement in een tent is een buiten evenement)

Belangrijk is:

 1. Dat de ondergrond voldoende hard en berijdbaar is door o.a. een rolstoelge-bruiker of door een persoon die een ander hulpmiddelen gebruikt.
 2. Dat, indien de ondergrond niet geschikt is, entrees van parken, weilanden en tenten voorzien worden van oprijplaten en looppaden.
 3. Dat kabels die looppaden kruisen, ingegraven zijn of voorzien zijn van overrijdbare platen of matten.
 4. Dat de vluchtwegen obstakelvrij bereikbaar en berijdbaar zijn door rolstoelge-bruikers.
 5. Dat bij buitenevenementen, zeker als deze in een buitengebied plaatsvinden, er een invalidentoilet aanwezig is. Uit technische en financiële overwegingen mag deze geïntegreerd zijn met een normale toilet als de afmeting dan maar ruimer is dan die van een normaal toilet. Indien de toilet aanwezig is in een toiletwagen dan kunnen vrijwilligers een bezoeker met FB helpen de verhoging op en af te komen. Bij voorkeur is er een op- en afrijhellingbaan aanwezig.

Het Gehandicaptenplatform Oosterhout zal u graag nader adviseren over de mogelijkheden van de toepassing van deze richtlijnen

Evenementen

1. Inleiding.

Deze richtlijnen zijn een hulpmiddel voor organisatoren van evenementen. Aan de hand van deze richtlijnen kunnen de organisatoren vaststellen welke maatregelen van belang zijn om een evenement zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor mensen met een zichtbare of onzichtbare functiebeperking.

Over het algemeen worden de richtlijnen bezien vanuit een rolstoelberijder. Er zijn natuurlijk meer hulpmiddelen voor beperkingen zoals een looprek met wieltjes, een scootmobiel en een rollator. Ook zijn er mensen die al dan niet tijdelijk gebruik maken van stokken of krukken. Deze richtlijnen gelden ook voor mensen die slecht kunnen zien of horen.

Functiebeperkingen komen voor in alle leeftijdsgroepen. Deze richtlijnen zijn aanvullend op de wettelijke of gemeentelijke richtlijnen. Bij het nemen van maatregelen kan een organisator aan de hand van de aard van zijn evenement vaststellen welke voorziening nodig is. De mate van toepassing van deze richtlijnen is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal te verwachten bezoekers. De soort voorziening die aangebracht moet worden is afhankelijk van de plaats waar het evenement wordt gehouden. In een bestaand evenementengebouw of sportaccommodatie zullen de benodigde voorzieningen anders zijn dan in een park of buitengebied.

Het GPO  Gelijkheid Past Oosterhout werkt met de richtlijn voor de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid, de zogenaamde BTB-U eisen. De U staat voor Uitgankelijkheid en daar bedoelt het GPO de nooduitgangen van het evenement mee. Als een organisator rekening houdt met onderstaande richtlijnen is het evenement goed toegankelijk voor mensen met een functiebeperking.

2. Bereikbaarheid en Toegankelijkheid voor zowel binnen- als buitenevenementen.

Belangrijk is:

 1. Dat het evenement bereikbaar is met openbaar vervoer. Taxi’s moeten het evenement goed en veilig kunnen bereiken.
 2. Dat 2% van de totale parkeercapaciteit zichtbaar uitgevoerd is als gehandicaptenparkeerplaats, zo kort mogelijk bij de ingang.
 3. Dat er een opstelplaats is voor scootmobielen, hierdoor ondervinden andere bezoekers minder overlast van deze vervoermiddelen.
 4. Dat er eventueel een aantal uitleen overstap rolstoelen aanwezig zijn.
 5. Dat de paden naar en binnen het evenement goed berijd- en loop- baar zijn met hulpmiddelen voorzien van wieltjes of voor mensen die gebruik maken van krukken of loopstokken en mensen die slecht kunnen zien.
 6. Dat verhogingen zoals dorpels beperkt blijven tot max. 2 cm. Indien de overgang hoger is dan 2 cm moet deze voorzien worden van een oprijplaat of mat.
 7. Dat doorgangen minimaal 90 cm breed zijn.
 8. Dat het voor een ieder fijn is als er een goed leesbare bewegwijzering aanwezig is en dat deze ook voor een rolstoelberijder leesbaar is.
 9. Dat de kassa, garderobe en bar een laaguitgifte punt hebben of een rolstoelge-bruiker geholpen wordt bij de kassa of bar.
 10. Dat er een invalidentoilet aanwezig is.
 11. Dat de garderobe bereikbaar is voor een rolstoelberijder.
 12. Dat een draaiboek, communicatieplan en ontruimingsplan erop voorbereid zijn dat er ook mensen met een functiebeperking aanwezig kunnen zijn.

3. Bruikbaarheid.

Belangrijk is:

 1. Dat er een aantal opstelplaatsen voor rolstoelen zijn gereserveerd of dat er een speciaal rolstoelpodium aanwezig is met oprijbaan.
 2. Dat er enkele zitmogelijkheden zijn voor mensen die niet lang kunnen staan.

4. Uitgankelijkheid.

Belangrijk is:

 1. Dat vluchtwegen ook geschikt zijn voor rolstoelberijders.
 2. Dat er aandacht is voor mensen met een functiebeperking omdat die niet snel kunnen lopen of vluchten en daardoor mogelijk onder de voet gelopen kunnen worden.

Indien een evenement plaatsvindt in een bestaand evenementen- of activiteitengebouw of in een sportcomplex, dan wordt ervan uitgegaan dat de bovengenoemde voorzieningen 2 t/m 4 standaard al aanwezig zijn. Bij andere locaties kan de organisatie deze richtlijnen zelf toepassen afhankelijk van de omvang van uw het evenement.


5. Aanvullende richtlijnen speciaal voor buitenevenementen met een bezoekersaantal > 750.
(Een evenement in een tent is een buiten evenement)

Belangrijk is:

 1. Dat de ondergrond voldoende hard en berijdbaar is door o.a. een rolstoelge-bruiker of door een persoon die een ander hulpmiddelen gebruikt.
 2. Dat, indien de ondergrond niet geschikt is, entrees van parken, weilanden en tenten voorzien worden van oprijplaten en looppaden.
 3. Dat kabels die looppaden kruisen, ingegraven zijn of voorzien zijn van overrijdbare platen of matten.
 4. Dat de vluchtwegen obstakelvrij bereikbaar en berijdbaar zijn door rolstoelge-bruikers.
 5. Dat bij buitenevenementen, zeker als deze in een buitengebied plaatsvinden, er een invalidentoilet aanwezig is. Uit technische en financiële overwegingen mag deze geïntegreerd zijn met een normale toilet als de afmeting dan maar ruimer is dan die van een normaal toilet. Indien de toilet aanwezig is in een toiletwagen dan kunnen vrijwilligers een bezoeker met FB helpen de verhoging op en af te komen. Bij voorkeur is er een op- en afrijhellingbaan aanwezig.

Het GPO  Gelijkheid Past Oosterhout zal u graag nader adviseren over de mogelijkheden van de toepassing van deze richtlijnen